OKRĘG PIĄTY

Antoniów, Błędów, Łęka, Łosień, Okradzionów, Strzemieszyce Wielkie i Małe, Ząbkowice

1

Zbigniew Podraza

Samorządowiec, wieloletni lekarz i dyrektor szpitala, od 12 lat prezydent Dąbrowy Górniczej. W rankingu tygodnika Newsweek kilkukrotnie wśród 15 najlepszych prezydentów polskich miast. Poseł na Sejm, wiceminister zdrowia. Za swą działalność nagradzany, w tym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. Mieszka w Strzemieszycach, ma dwie córki i wnuczęta. Miłośnik sportu i wędkowania.

2
Krystyna Szaniawska

Związana ze Strzemieszycami, wieloletnia dyrektor SP nr 5. Od 2002 roku radna Rady Miejskiej, przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, a także przewodnicząca Dąbrowskiej Rady Seniorów.

3
Bartosz Matylewicz

Pochodzący z Ząbkowic rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Absolwent studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Śląskim. Z dąbrowskim samorządem związany od 16 lat, kiedy to stawiał pierwsze kroki w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Zaangażowany m.in. w Dąbrowski Budżet Partycypacyjny, konsultacje społeczne, projekt Fabryka Pełna Życia, a także projekt Zielonej Mobilności, czyli zmian w komunikacji publicznej i stworzenie centrów przesiadkowych przy dworcach PKP.

4
Agnieszka Zaremba

Od pokoleń związana z Ząbkowicami. Zawodowo związana z pomocą społeczną i zaangażowana w ideę promowania rodzinnej pieczy zastępczej. Członkini Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom”.

5
Tomasz Balin

Przedsiębiorca, który od przeszło ćwierć wieku prowadzi firmę informatyczną. Działa społecznie w Radzie Osiedla Antoniów oraz w Stowarzyszeniu Przyjazny Antoniów, którego jest prezesem i jednym z założycieli.

6
Beata Kasprzyk

Mieszkanka Strzemieszyc Wielkich i członkini tamtejszej Rady Dzielnicy. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako nauczyciel, a potem dyrektor przedszkola. Obecnie zarządza Żłobkiem Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

7
Michał Mikołajczyk

Pochodzący z Łośnia specjalista ds. BHP prowadzący od 2011 roku własną działalność gospodarczą. Skupia się na bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy oraz nauki w dąbrowskich placówkach oświaty.