OKRĘG CZWARTY

Osiedle Cedlera, Osiedle Kasprzaka, Osiedle Spisaka, Sikorka, Stary Gołonóg, Stara Pogoria, Trzebiesławice, Tucznawa, Tworzeń, Ujejsce i Wzgórze Gołonoskie

1

Krystyna Chrobot

Od 2010 roku radna Rady Miejskiej i przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Była nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 18. Członek Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom”. W latach 1998-2002 przewodnicząca Rady Dzielnicy Gołonóg-Północ. Osoba energiczna, pracowita, mająca pokorę i szacunek dla ludzi.

2
Sławomir Żmudka

Pochodzący z Tucznawy Radny Rady Miejskiej obecnej kadencji. Przewodniczący Komisji Prawno-Organizacyjnej i wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

3
Sylwia Szałwińska

Od lat mocno zaangażowana w działalność społeczną na osiedlu Kasprzaka. Pomysłodawczyni i organizatorka pierwszych pikników w Przedszkolu nr 14 oraz w SP nr 12. Autorka projektu placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12, a także animatorka Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego.

4
Łukasz Baruch

Niewidomy społecznik, wokalista, animator życia kulturalnego w Dąbrowie Górniczej. Pomysłodawca inicjatyw lokalnych. Prezes Fundacji „Wygrajmy Razem” wspierającej niepełnosprawnych. Zasiada m.in. w Prezydium Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Społecznej Powiatowej Radzie ds. Niepełnosprawnych. Uhonorowany Srebrną Odznaką za zasługi dla Województwa Śląskiego.

5
Rafał Słowiak

Pracownik Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, gdzie zajmuje się m.in. edukacją regionalną i współpracą z Uniwersytetem III Wieku. Z wykształcenia jest etnologiem i antropologiem kultury.

6
Katarzyna Grabarczyk

Rodowita dąbrowianka, pracownik Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Biegły sądowy z zakresu ekspertyzy dokumentów, badań pisma ręcznego i psychografologii.

7
Marcin Kazek-Wielgus

Związany z Trzebiesławicami i Gołonogiem dziennikarz radiowy. Współpracował z wieloma rozgłośniami regionalnymi i ogólnopolskimi, na antenie których nigdy nie zapominał o rodzinnej Dąbrowie Górniczej.