OKRĘG PIERWSZY

Mydlice Północne, Mydlice Południowe, Stara Dąbrowa i część Centrum

1

Marcin Bazylak

Kandydat na Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Dąbrowianin, absolwent I LO w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 12 lat pracuje w dąbrowskim samorządzie. Był szefem zespołu, który tworzył Strategię Rozwoju Dąbrowy Górniczej do roku 2020. Jako pełnomocnik prezydenta odpowiadał za wsparcie stowarzyszeń i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Inicjator szeregu dąbrowskich projektów, m.in: Dąbrowski Budżet Partycypacyjny, Dębowy Maj Festiwal, ZagłębieWood, Nasze Aleje. Nasza Decyzja. Przewodniczący stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrowska. Pracował przy opracowaniu standardów budżetu partycypacyjnego w Polsce, stały uczestnik Ogólnopolskiego Forum Praktyków Partycypacji. Od 2016 roku pierwszy zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

2

Bożena Kozak

Rodowita Zagłębianka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach, specjalistka w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i ryzykiem w projektach. Od prawie 25 lat związana z Mydlicami. Członkini Forum Kobiet w Dąbrowie Górniczej, zaangażowana w Dąbrowski Budżet Partycypacyjny. Działa także w Towarzystwie Przyjaciół Dąbrowy Górniczej – Odrodzenie.

3

Kamil Dybich

Od zawsze mieszka na Mydlicach. Społecznik, absolwent politologii na Uniwersytecie Śląskim. Wolontariusz i aktywny działacz na rzecz grup społecznych wymagających wsparcia. Od 15 lat zawodowo związany z pomocą społeczną. Dzięki jego zaangażowaniu stał się lokalnym liderem partycypacji, a zrealizowane inwestycje i aktywności niewątpliwie pozytywnie wpłynęły na codzienne życie mieszkańców.

4
Barbara Górska

Z Dąbrową i dąbrowskim samorządem związana od 40 lat. Zaangażowana w sprawy miasta i jego mieszkańców.

5
Grzegorz Musiał

Urodzony w Dąbrowie przedsiębiorca, który od 20 lat działa na dąbrowskim rynku. Pozytywnie nastawiony do życia i niebojący się wyzwań.

6
Małgorzata Łubek

Zaangażowana aktywistka działająca na rzecz obrony Konstytucji i wolnych sądów.

7
Kacper Kaproń

Pływak, absolwent Zespołu Szkół Sportowych, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. Od 6 lat ratownik wodny, koordynator ratowników nad Pogorią III i koordynator pierwszej pomocy.