//marcinbazylak.pl/wp-content/uploads/2018/09/zdjecie_gora.jpg

O MNIE

„Nie lubię słowa „ ja”, lubię słowo „my”, bo mam zaufanie do wiedzy i doświadczenia ludzi, z którymi pracuję, a także tysięcy dąbrowian, którzy najlepiej wiedzą, jak powinno wyglądać nasze miasto”.

Nazywam się Marcin Bazylak, jestem dąbrowianinem od urodzenia, kilka tygodni temu skończyłem 40 lat. Po ukończeniu I LO w Dąbrowie Górniczej studiowałem na Uniwersytecie Śląskim i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 12 lat pracuję w dąbrowskim samorządzie. Byłem szefem zespołu roboczego, który tworzył Strategię Rozwoju Dąbrowy Górniczej do roku 2020. Jako pełnomocnik prezydenta odpowiadałem za wsparcie stowarzyszeń i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Jestem inicjatorem szeregu dąbrowskich projektów, m.in: Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, Dębowego Maj Festiwalu, ZagłębiaWood, Jestem przewodniczącym stowarzyszenia Inicjatywa Dąbrowska (www.inicjatywadabrowska.pl), które kontynuuje działania stowarzyszenia Zielone Zagłębie, powołanego w roku 2001. Aktywnie działam na forum krajowym: pracowałem przy opracowaniu standardów budżetu partycypacyjnego w Polsce, jestem stałym uczestnikiem Ogólnopolskiego Forum Praktyków Partycypacji. Wśród samorządów promuję ideę dialogu i współpracy, jestem zaangażowany w działalność Sieci Miast Progresywnych oraz Kongresu Ruchów Miejskich – w roku 2017 odbył się w Dąbrowie Górniczej V Kongres Ruchów Miejskich. W roku 2016 zostałem pierwszym zastępcą prezydenta Dąbrowy Górniczej. Za swoje najważniejsze dokonania na tym stanowisku uważam:

//marcinbazylak.pl/wp-content/uploads/2018/09/zdjecie_srodekNEW.jpg
  • doprowadzenie do rozpoczęcia wspólnych inwestycji miasta i PKP, zakładających stworzenie centrów przesiadkowych w Ząbkowicach, Strzemieszycach, centrum miasta i w Gołonogu, zmiany układu komunikacyjnego tych miejscach poprzez budowę tuneli pieszo-rowerowych i drogowych, budowę parkingów typu park and ride i rewitalizację dworców kolejowych,
  • projekt Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej (pracowałem przy tworzeniu założeń projektu, nad pozyskaniem funduszy z Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury, a także powołaniem zespołu ds. Fabryki Pełnej Życia),
  • dokonanie gruntownych zmian w projekcie Zagłębiowskiego Parku Linearnego, dzięki czemu doprowadzono do trwającego obecnie remontu Parku Zielona (ze znacznym udziałem środków unijnych) w zgodzie z postulatem ochrony cennych przyrodniczo obszarów parku i zmiany priorytetów (Park Zielona jako miejsce rekreacji pieszej w otoczeniu przyrody, zamiast planowanego centrum konferencyjno-handlowego),
  • pozyskanie środków zewnętrznych na gruntowną wymianę oświetlenia miejskiego (ponad 2600 nowych opraw świetlnych typu LED) i remont Parku Hallera w centrum miasta,
  • wspólną inwestycję miasta i Tramwajów Śląskich, rewolucjonizującą główny trakt komunikacyjny Dąbrowy Górniczej ul. Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, Kasprzaka),
  • opracowanie w drodze konsultacji i realizację lokalnych centrów integrujących mieszkańców (m.in. Plac Hutnika w Gołonogu, Plac Aktywności Mieszkańców Mydlic, kompleksowy remont przestrzeni publicznych na osiedlu Manhattan),
  • opracowanie i wdrożenie nowego modelu Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego 2.0. – innowacyjnego rozwiązania angażującego mieszkańców w proces planowania przestrzennego.